مجری مستقیم تور هیجان انگیز فیلیپین

مجری مستقیم تور هیجان انگیز فیلیپین

مانیل پایتخت کشور فیلیپین میباشد که نزدیک به ۱۰ میلیون نفر جمعیت دارد . یکی از ارزان ترین شهرهای جهان می باشد . مملو از گروه های مختلف قومی و نژادی است . اقوامی از قبیل چینی , اسپانیایی , آمریکایی,... کهن ترین منطقه فیلیپین , سبو اسم دارد که به عروس شهر های فیلپیین هم معروف می باشد .